הבית ברחוב הגיא

ליווי, תכנון ועיצוב פנים
בית בירושלים
בית בירושלים

ליווי, תכנון ועיצוב פנים

בית בירושלים
בית בירושלים

ליווי, תכנון ועיצוב פנים

בית בירושלים
בית בירושלים

ליווי, תכנון ועיצוב פנים

בית בירושלים
בית בירושלים

ליווי, תכנון ועיצוב פנים

בית בירושלים
בית בירושלים

ליווי, תכנון ועיצוב פנים

בית בירושלים
בית בירושלים

ליווי, תכנון ועיצוב פנים

בית בירושלים
בית בירושלים

ליווי, תכנון ועיצוב פנים

בית בירושלים
בית בירושלים

ליווי, תכנון ועיצוב פנים

בית בירושלים
בית בירושלים

ליווי, תכנון ועיצוב פנים